de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.pl/

Podatek dochodowy w Niemczech czyli Einkommenssteuer

Wszystko na temat podatku w Niemczech od dochodów

Obowiązek regulowania podatku dochodowego w Niemczech regulują przepisy ustawy podatkowej to jest Ordynacji podatkowej, która określa podstawy opodatkowania, zasady jak mają być pobierane i egzekwowane podatki w Niemczech. Ustawa ta też reguluje postępowanie w sprawach karno-skarbowych związanych z uchylaniem się od płacenia podatków. Niemiecka ustawa o podatku dochodowym wyróżnia 2 rodzaje podatku dochodowego: ograniczony i nieograniczony. Osoby zatrudnione do 183 dni w roku podlegają obowiązkowi podatkowemu tzw. ograniczonemu.  Zatrudnienie powyżej 183 dni w roku oraz prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech nakłada na nas tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

 

Kto ma obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego w Niemczech?

Co do zasady, podatnik nie ma obowiązku rozliczenia, chyba że spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

Zgodnie z ustawą podatkową obowiązek regulowania zaliczek na podatek dochodowy i/lub składania rocznego zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej) ciąży na osobach, które:

 

Osoby, które nie posiadają obowiązku rozliczenia nie muszą składać deklaracji podatkowej, jednak urząd skarbowy (Finanzamt) może wezwać do rozliczenia osobę nie mającą ustawowego obowiązku rozliczeniowego. Wtedy rozliczenie jest obligatoryjne.

 

Kary za opóźnienie w rozliczeniu podatku dochodowego – nieterminowe złożenie deklaracji

Zgodnie z przepisami ustawy podatkowej (§ 152 Abs. 2 AO) każda osoba, która nie złożyła w terminie deklaracji podatkowej podlega karze finansowej.  Kara ta wynosi minimum 25 € za każdy miesiąc opóźnienia. Dodatkowo jesteśmy zobligowani do uregulowania naliczonych odsetek ustawowych.

 

Jak rozliczyć podatek dochodowy? Dokumenty niezbędne do rozliczenia

W celu prawidłowego rozliczenia podatku do deklaracji podatkowej należy dołączyć:

 

 

Co wpływa na wysokość podatku dochodowego – jakie odliczenia?

Prowadząc własną firmę w Niemczech na pewno ponosimy koszty jej działalności. Większość z nich możemy od liczyć jako koszty osiągnięcia przychodu, które będą miały wpływ na wysokość kwoty zwrotu podatku. Należą do nich:

 

Firma w Niemczech – żona w Polsce – jak się rozliczyć?

Wyjeżdżając do pracy, czy prowadząc firmę w Niemczech często prowadzimy tzw. podwójne gospodarstwo domowe. Współmałżonek pozostaje w kraju, a my zarabiamy za granicą. Jak się rozliczać w takiej sytuacji by osiągnąć maksymalną kwotę zwrotu podatku w Niemczech? Wysokość zwrotu zależy od kwoty zarobków oraz kwoty odprowadzonego podatku. O ile w przypadku osób o niższych dochodach (około 10 000 € rocznie) możemy prawie zawsze oczekiwać zwrotu 100% kwoty odprowadzonego podatku, to w przypadku osób o wyższych dochodach pełny zwrot nie jest możliwy.

Rozliczenie indywidualne ma zastosowanie do podatnika będącego stanu wolnego (kawaler/panna), wdowca, rozwodnika lub osoby będącej w związku małżeńskim nie spełniającej jednak kryteriów do rozliczenia wspólnego.

Rozliczenie wspólne ma miejsce w przypadku uwzględnienia w rozliczeniu małżonka i jego dochodów. Możliwość takiego rozliczenia przysługuje podatnikowi, który nabył nieograniczony obowiązek podatkowy tj. ma adres zameldowania w Niemczech albo przebywa/pracuje tam więcej niż 183 dni w roku. Nie ma znaczenia okoliczność czy małżonkowie rozliczają się w Polsce razem, czy osobno. Ich wspólny dochód poza terenem Niemiec nie powinien przekroczyć kwoty wolnej od podatku. Wspólnie rozliczając się mamy dodatkowo możliwość odpisania od podatku wielu kosztów np. koszt wynajmu mieszkania, bilety autokarowe, paliwo, wynajem biura, Internet, komórka, a także ryczałtowe rozliczenie dojazdów z miejsca zamieszkania do pracy w Niemczech. Mamy też możliwość rozliczenia kosztów prowadzenia tzw. podwójnego gospodarstwa domowego – dom w Niemczech i docelowy w Polsce oraz podróże do domu rodzinnego.

 

System podatkowy w Niemczech

Ponieważ niemiecki system podatkowy w ramach klas podatkowych oferuje wiele konfiguracji możliwych rozliczeń podatkowych warto bliżej się przyjrzeć sytuacji rozliczenia przez małżeństwa. Jeśli jedna osoba pracuje w Niemczech, a małżonek w Polsce, to pojawia się pytanie, czy korzystniej jest się rozliczać razem w Niemczech, czy lepiej osobno.

W przypadku gdy małżonek mieszkający w Polsce zarabia mniej, to zawsze warto dokonać wspólnego rozliczenia w Niemczech. W tym celu należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach małżonka w Polsce. Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest możliwość dokonania odliczeń z tytułu „rozłąki z rodziną”.

 

gewerbe w niemczech

Tanie składki ubezpieczeniowe- ubezpieczenie w Niemczech
Ubezpieczenie chorobowe w Niemczech – EuroKV
Jak założyć firmę w Niemczech - podpowiada Carebiuro
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Polska jednoosobowa firma w Niemczech może być zameldowana
Leczenie w Niemczech bez ubezpieczenia zdrowotnego EuroKV
Zdrowotne ubezpieczenie w Niemczech, ile kosztuje
Jak ubezpieczyć się dobrowolnie w Niemczech?
Firma w Niemczech bez meldunku to codzienność
Ubezpieczenie OC w Niemczech ceny
Usługi remontowo-budowlane w Niemczech
Na czym polega dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Firma budowlana a podatki w Niemczech
Tania składka ubezpieczeniowa w Niemczech
Jak opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech- Lista
Eurokv.de - Tanie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Ubezpieczenie na Gewerbe za 30€/ miesiąc
Niemcy- praca a ubezpieczenie zdrowotne
Praca w Niemczech a ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe
Firma w Niemczech i ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą
Co to jest ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty?
Ubezpieczenie zdrowotne a pobyt w Niemczech
Jak opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Rejestracja firmy w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunek Eurokv.de
Klasy podatkowe, progi podatkowe w Niemczech- Artykuł
Jak uzyskać wyższy zwrot podatku z urzędu skarbowego w Niemczech?
Jak uzyskać największy zwrot podatku w Niemczech
Podatek dochodowy w Niemczech czyli Einkommenssteuer
Co potrzebujesz jeśli chcesz założyć firmę w Niemczech?
Jakie koszty czekają na firmę w Niemczech?
Zaświadczenie o nie byciu karanym dla Gewerbe w Niemczech

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.