de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.pl/

Zaświadczenie o nie byciu karanym dla Gewerbe w Niemczech

Czy potrzebne ci jest zaświadczenie o niekaralności na Gewerbe?

Zaświadczenie o nie byciu karanym dla Gewerbe w Niemczech

Zakładanie firmy w Niemczech

Zakładając firmę w Niemczech lub podejmując pracę na etacie jesteśmy zobligowani do przedstawienia szeregu dokumentów, nie tylko potwierdzających nasze wykształcenie, doświadczenie czy kompetencje zawodowe, ale też takie, dzięki którym będziemy mogli zaświadczyć, że jesteśmy osobą o nieposzlakowanej opinii i braku zatargów z prawem na terenie Polski czy szczególnie Niemiec.

Coraz większa liczba pracodawców niemieckich oraz podmiotów gospodarczych przed nawiązaniem kontaktów biznesowych czy zatrudnieniem oczekuje przedstawienia dokumentu zaświadczenia o niekaralności.

 

Jak potwierdzić niekaralność?

Kto ma prawo domagać się okazania zaświadczenia o niekaralności w Niemczech? Zaświadczenie o niekaralności w Niemczech jest to wyciąg z Federalnego Centralnego Rejestru Karnego (niem. Bundeszentralregister). Niemiecki urząd na podstawie historii danych z rejestru karnego sporządza i udostępnia na żądanie informację o ewentualnych wyrokach, jakie zostały wydane w przeciągu ostatnich lat wobec naszej osoby.

 

Jakie informacje zawiera rejestr karny w Niemczech?

Rejestr Karny w Niemczech podobnie jak w Polsce odnotowuje szereg informacji dotyczących konfliktu z prawem na terenie Polski czy poza jej granicami. Są to m.in.:

  1. prawomocne skazanie za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
  2. warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
  3. prawomocne umorzenie przestępstwa na mocy amnestii;
  4. skazanie prawomocnymi wyrokami przez sądy państw obcych;
  5. wykroczenia, w których orzeczono karę aresztu;
  6. poszukiwanie listem gończym;
  7. tymczasowy areszt;

 

Czy potrzebne ci jest zaświadczenie o niekaralności na Gewerbe?

Rodzaje zaświadczenia o niekaralności - Führungszeugnis:

W Niemczech możemy się postarać o wydanie jednego z dwóch rodzajów zaświadczenia o niekaralności:

1. zaświadczenie o niekaralności lokalne niemieckie - jest wystarczającym w większości przypadków, gdy staramy się o pracę lub zakładamy firmę  

2. zaświadczenie o niekaralności w wymiarze europejskim - o szerszym znaczeniu, wymagane np. przy aplikowaniu do pracy w służbach mundurowych

Wśród rodzajów zaświadczenia o niekaralności wyróżniamy też tzw. zaświadczenie rozszerzone informujące o czynach karalnych na tle seksualnym czy wobec osób małoletnich.

Szczególnym rodzajem zaświadczenia jest tzw. urzędowe zaświadczenie o niekaralności, wymagane na potrzeby zakładania działalności gospodarczej w Niemczech. Informuje ono m.in. o ewentualnych nagannych zdarzeniach i decyzjach urzędowych w przeszłości a mogących mieć wpływ na przyszłe działanie danego obywatela w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie Niemiec.

 

Kto może się starać o wydanie zaświadczenia o niekaralności?

Prawo do uzyskania zaświadczenia o niekaralności w Niemczech posiada każda osoba, która ukończyła 14 rok życia. Podstawę prawną stanowi tu § 30 Ustawy o Federalnym Centralnym Rejestrze Karnym (niem.Bundeszentralregistergesetz – w skrócie BZRG).O zaświadczenie o niekaralności należy się starać w „Starostwie Powiatowym” (Bezirksamt) właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. W celu jego otrzymania należy okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport oraz potwierdzenie zameldowania – to, gdy chcemy by zaświadczenie zostało przesłane na niemiecki adres zamieszkania.

 

Co zawiera zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności po weryfikacji danych osobowych w rejestrze karnym potwierdza, że:

  1. rejestr karny nie zawiera informacji wpisu o wyroku skazującym;
  2. rejestr karny zawiera informacje o wyroku skazującym, wraz z informacją źródłową o jego materii;
  3. rejestr karny zawiera informacje o wyroku skazującym, ale państwo, w którym zapadł wyrok zastrzegło, że informacje dotyczące wyroku nie może być przekazana dalej do innego celu niż na użytek toczącego się czy zakończonego postępowania karnego;

 

Kiedy wyrok skazujący ulega przedawnieniu?

Jeżeli byliśmy skazani prawomocnym wyrokiem skazującym na terenie Polski to w zależności od ciężaru gatunkowego popełnionego przestępstwa na jego przedawnienie możemy liczyć po trzech, pięciu lub nawet dopiero dziesięciu latach. By wpis uległ przedawnieniu osoba skazana nie może być powtórnie skazana za ten sam czyn. Jeżeli przestępstwo zostanie popełnione po raz kolejny jego przedawnienie ulega dopiero po upłynięciu obu okresów.

 

Ważność zaświadczenia o niekaralności

Podstawowe zaświadczenie o niekaralności w Niemczech jest ważne 3 miesiące od daty jego wydania. W Niemczech opłata za wydanie Führungszeugniss wynosi obecnie 13 Euro. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności każdorazowo należy składać w urzędzie samodzielnie.

 

Podsumowanie

Każdy niemiecki urzędnik np. w momencie zakładania działalności gospodarczej przez obcokrajowca, pracodawca czy zleceniodawca naszej firmy w Niemczech ma prawo żądać zaświadczenia o niekaralności i uznać to za element konieczny do pozytywnego przejścia procesu rekrutacji czy nawiązania współpracy z naszą firmą. Teoretycznie ma prawo do odmowy okazania takiego zaświadczenia, niemniej jednak może to spotkać się z natychmiastowym odrzuceniem naszej kandydatury przyjęcia do pracy czy powierzenia lukratywnego zlecenia naszej firmie.  Nie oburzajmy się zatem gdy zostaniemy poproszeni o okazanie takiego dokumentu – po prostu potraktujmy tę prośbę jako normalny element rozmowy o pracę czy negocjacji handlowych z nowym niemieckim partnerem.

 

gewerbe w niemczech


To może Państwa zainteresować:

Firma budowlana a podatki w Niemczech
Jak się ubezpieczyć w EuroKV w Niemczech?
Firma w Niemczech -handel Internetowy
Polskie biuro Carebiuro w Niemczech
Polska firma w Niemczech  Rejestracja Express 
Firma w Niemczech Carebiuro
 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 
 

Tanie składki ubezpieczeniowe- ubezpieczenie w Niemczech
Ubezpieczenie chorobowe w Niemczech – EuroKV
Jak założyć firmę w Niemczech - podpowiada Carebiuro
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Polska jednoosobowa firma w Niemczech może być zameldowana
Leczenie w Niemczech bez ubezpieczenia zdrowotnego EuroKV
Zdrowotne ubezpieczenie w Niemczech, ile kosztuje
Jak ubezpieczyć się dobrowolnie w Niemczech?
Firma w Niemczech bez meldunku to codzienność
Ubezpieczenie OC w Niemczech ceny
Usługi remontowo-budowlane w Niemczech
Na czym polega dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Firma budowlana a podatki w Niemczech
Tania składka ubezpieczeniowa w Niemczech
Jak opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech- Lista
Eurokv.de - Tanie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Ubezpieczenie na Gewerbe za 30€/ miesiąc
Niemcy- praca a ubezpieczenie zdrowotne
Praca w Niemczech a ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe
Firma w Niemczech i ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą
Co to jest ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty?
Ubezpieczenie zdrowotne a pobyt w Niemczech
Jak opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Rejestracja firmy w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunek Eurokv.de
Klasy podatkowe, progi podatkowe w Niemczech- Artykuł
Jak uzyskać wyższy zwrot podatku z urzędu skarbowego w Niemczech?
Jak uzyskać największy zwrot podatku w Niemczech
Podatek dochodowy w Niemczech czyli Einkommenssteuer
Co potrzebujesz jeśli chcesz założyć firmę w Niemczech?
Jakie koszty czekają na firmę w Niemczech?
Zaświadczenie o nie byciu karanym dla Gewerbe w Niemczech
Brak ubezpieczenia w Niemczech i Gewerbe

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.